Jaroslav Simon
Chcete se cítit lépe
sami se sebou,
v partnerství,
v rodině?


Nabízím vám:

1. individuální psychoterapie
2. párová psychoterapie